Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

Het jaar 2023 was een jaar waarin we onze activiteiten weer konden oppakken. Er zijn 1716hulpdiensten geleverd uiteenlopend van technische hulp, wandelen, sociaal contact, tuinonderhoud,diverse hand- en spandiensten tot vervoer. Het aantal vrijwilligers is nagenoeg gelijk gebleven. Ookdit jaar waren er een aantal activiteiten. Het Damescollectief in Ulvenhout had onze Hulpdienst uitgenodigd om in deLees meer overJaarverslag 2023[…]

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

In het jaar 2022 konden we al onze activiteiten weer oppakken. Er werden 1558 hulpdiensten verleend, variërend van technische hulp, wandelen, sociaal contact, tuin onderhoud tot andere hand-en span diensten. Het aantal vrijwilligers bleef in 2022 nagenoeg gelijk.In het voorjaar hadden we weer het traditionele uitje voor de vrijwilligers. Dit maal bezochten we Ons LabelLees meer overJaarverslag 2022[…]

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Ondanks de corona pandemie hebben wij in 2021 ruim 1600 hulpdiensten verricht, variërend van technische hulp, tuinonderhoud tot computerhulp, sociaal contact en wandelen. Het aantal vrijwilligers bedroeg 61, waarvan 34 in Ulvenhout, 9 in Bavel en 18 in Nieuw Wolfslaar. De rechtsvorm van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Ulvenhout Bavel werd gewijzigd van stichting in vereniging.Lees meer overJaarverslag 2021[…]

Wonen met gemak

Wonen met gemak

Met het jubileumjaar achter de rug (want in 2017 bestond onze hulpdienst 35 jaar) startten we in het voorjaar met een bezoek aan de pop-up store van Wonen Met Gemak. Dit bezoek paste wonderwel bij de campagne van W.M.G. die draaide in Ulvenhout. In de tijdelijke winkel in de Hoge Vucht konden de vrijwilligers kennisLees meer overWonen met gemak[…]