Jaarverslag 2021

Ondanks de corona pandemie hebben wij in 2021 ruim 1600 hulpdiensten verricht, variërend van technische hulp, tuinonderhoud tot computerhulp, sociaal contact en wandelen. Het aantal vrijwilligers bedroeg 61, waarvan 34 in Ulvenhout, 9 in Bavel en 18 in Nieuw Wolfslaar.
De rechtsvorm van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Ulvenhout Bavel werd gewijzigd van stichting in vereniging. Het bestuur van de hulpdienst bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De vereniging heeft nu leden. Ook zijn de statuten en het huishoudelijk reglement aangepast en is er een vrijwilligersovereenkomst opgesteld. Er vonden enkele bestuurswijzigingen in 2021 plaats: Marijke van Eupen is secretaris geworden en Koen Willems heeft de functie van penningmeester van Emmy van Bijnen overgenomen. Edemon Hack is nog steeds voorzitter van de hulpdienst.
In oktober 2021 ontmoetten bestuur en vrijwilligers elkaar na lange tijd weer eens tijdens de najaarsbijeenkomst in de Pekhoeve te Ulvenhout. Naast een gezellig samenzijn bestond de bijeenkomst uit een presentatie van de wijkzuster en wijkbroeder uit Ulvenhout en Bavel.
Het bestuur hoopt tot slot alle activiteiten in 2022 weer volledig te kunnen oppakken en de vrijwilligers weer meer te kunnen inzetten.