Hulp nodig?

Kunt u niet meer alles zelf doen door bijvoorbeeld ziekte, handicap of door uw leeftijd? Dan is het een hele geruststelling als u huisgenoten, buren of familieleden heeft op wie u een beroep kunt doen.

Maar… wat te doen als dat niet meer mogelijk is? Bij wie kunt u dan terecht?

Woont u in Ulvenhout of Bavel dan staan de vrijwilligers van de hulpdienst voor u klaar. De hulpdienst helpt daar waar mogelijk. Als wij u niet kunnen helpen, proberen wij u de weg te wijzen naar andere instanties.

Wat kan de hulpdienst voor u doen?

De hulpdienst richt zich op de inwoners van Ulvenhout en Bavel en geeft vooral praktische en eenvoudige hulp voor korte duur. Even inspringen wanneer dat nodig is. Maar soms in een uitzonderlijke situatie is ook hulp over een langere termijn mogelijk. Voor alle binnenkomende hulpvragen wordt door de coördinatoren in Bavel en in Nieuw Wolfslaar (Toos Vermulst) en in Ulvenhout (Ria Dekkers) een passende hulpverlener gezocht.

Welke hulp kunnen we bieden?

 • Kleine hand en span diensten
  Huishoudelijke karweitjes, klusjes in en om het huis. Kleine reparaties (sloten smeren, een stekker aanzetten etc.)
 • Boodschappen die u zelf niet of moeilijk kunt doen
  Bibliotheek boeken ruilen, boodschappen doen, recepten ophalen van de apotheek etc.
 • Incidenteel oppassen
  Huiswacht bij ziekte van uw partner of huisgenoot bij uw afwezigheid
 • Hulp bij technische en administratieve zaken (bijv. met uw computer)
  Hulp bij het instellen van apparaten zoals mobiele telefoon, televisie, computer, iPad etc.
 • Een gezellig praatje of wandeling?
  Uiteraard kunnen de vrijwilligers ook eens langskomen voor een praatje of wandeling
 • Vervoer
  Vervoer naar bijv. revalidatie, dokter of ziekenhuis tegen een kilometervergoeding.

De hulpvragen bestaan uit:

Vervoer Boodschappen doen
Oppas voor kinderen Oppas bij ziekte
Sociaal contact Wandelen
Thuiswacht bij begrafenis Grafonderhoud
Technische hulp Administratieve hulp
Tuinklussen Sneeuw ruimen
Computerhulp Hulp bij verhuizing
Huisdieren Huishoudelijke steun
Bemiddeling Doorverwijzen
Mantelzorg in de wijk ter vervanging mantelzorger Kleine hand en spandiensten