Historie

De Vrijwillige Hulpdienst Ulvenhout Bavel is ontstaan uit De  Vriendendienst in 1980 van de Parochieraad

Laurentius kerk Ulvenhout. Op 22 dec 1981 zijn de statuten opgesteld voor de Stichting Vriendendienst.

In 1989 is de Stichting Vriendendienst omgedoopt in Hulpdienst Nieuw Ginneken.
Op 14 december 2007 wordt de naam ‘Stichting Hulpdienst Nieuw-Ginneken’ gewijzigd in
‘Stichting Vrijwillige Hulpdienst Ulvenhout-Bavel’.
Op 4 augustus 2021 is de juridische rechtsvorm van de stichting gewijzigd in een
vereniging: ” Vereniging Vrijwillige Hulpdienst Ulvenhout Bavel”.

Ons motto is:

“Echt willen helpen zonder vergoeding geeft onbetaalbare voldoening.”

Het is ook beter te kunnen helpen dan geholpen te moeten worden.
Andere mensen helpen geeft jou voldoening, zelfvertrouwen, waardering en wetenschappelijk
onderzocht ‘gezondheid’. Waarom zou je het niet doen.

 • Het bestuur vergadert een aantal malen per jaar
 • Eén keer per jaar wordt in oktober een bijeenkomst georganiseerd voor alle
  vrijwilligers. Wij drinken koffie met elkaar,
  bespreken de behaalde resultaten, de begroting en sluiten af met een
  themaoverleg over maatschappelijk relevante zaken.
 • Eén keer per jaar wordt voor de vrijwilligers een uitstapje en/of excursie georganiseerd naar een maatschappelijk georiënteerde organisatie.
 • Het bestuur stuurt een verjaardagskaart naar de vrijwilliger.
 • Beheert de website
 • Jaarlijks wordt er een jaarverslag opgesteld van het afgelopen jaar en gepresenteerd op de website.
 • Daarnaast wordt er een financieel overzicht opgesteld van de inkomsten en uitgaven.