Jaarverslag 2023

Het jaar 2023 was een jaar waarin we onze activiteiten weer konden oppakken. Er zijn 1716
hulpdiensten geleverd uiteenlopend van technische hulp, wandelen, sociaal contact, tuinonderhoud,
diverse hand- en spandiensten tot vervoer. Het aantal vrijwilligers is nagenoeg gelijk gebleven. Ook
dit jaar waren er een aantal activiteiten.

Het Damescollectief in Ulvenhout had onze Hulpdienst uitgenodigd om in de voorjaarsvergadering
uitleg te geven over onze activiteiten. De voorzitter en de coördinator voor Ulvenhout hebben een
groep van ca 60 dames iets verteld over de ontstaansgeschiedenis, het doel en de werkwijze van de
Hulpdienst;

In het voorjaar hadden we het traditionele uitje van de hulpdienst. Met een aantal vrijwilligers
bezochten we het landgoed Nuwenhuys in het Markdal. We werden ontvangen door de mede-
eigenares van het landgoed. Zij vertelde een interessant verhaal over de geschiedenis van deze
bijzondere plek en over het hoe en waarom zij en haar echtgenoot in 2014 deze voormalige boerderij
kochten. Sinds die tijd is het echtpaar bezig geweest om deze boerderij met gebouwen te maken tot
wat het nu is: dagverrijking op het landgoed Nuwenhuys. Een werkplek voor hun meervoudig
beperkte zoon en een aantal anderen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Na de inleiding
bezochten we de mooie tuin, de moestuin en het bakhuisje. De morgen werd afgesloten in de
Vlaamse schuur met koffie en een versnapering uit eigen keuken en met een woordje van onze
voorzitter. Al met al een zeer geslaagde en leerzame excursie! 

Zoals gebruikelijk nodigen we 1 x per jaar onze vrijwilligers uit om in het najaar op een ochtend
samen te komen in de Pekhoeve. Deze keer was er een opkomst van 16 vrijwilligers. Met de
bedoeling om elkaar te ontmoeten, gezellig samen koffie of thee te drinken met iets lekkers erbij.
Maar ook met een thema, zodat we onze kennis verrijken voor ons zelf maar ook om te gebruiken bij
en in de contacten met onze hulpvragers. Deze keer was Wietske Bulkmans uitgenodigd om ons bij te
praten over haar vak als fysiotherapeute. Zij werkt hier in Ulvenhout in het Dienstencentrum.
Om ons te informeren over “in beweging blijven” een must bij het ouder worden. Daarna hebben we
een rondje gemaakt, zodat alle vrijwilligers de kans kregen om te vertellen, wat zij zelf doen bij de
Hulpdienst en wat voor beleving zij daarbij hebben. Al met al, kunnen we terugzien op een heel
waardevolle ochtend.

Eind december zijn de gebruikelijke kerst- en nieuwjaarwensen verstuurd. Tot slot hoopt het Bestuur
van harte dat de hulpdienst in 2024 haar activiteiten met dezelfde inzet zal voortzetten.