Paaslunch in Ulvenhout groot succes

Op initiatief van Thecla Flipsen, wijkzuster in Ulvenhout en met hulp van Mieke Vos van de KBO, werd in de Goede Week voor Pasen weer een Paaslunch georganiseerd. De bedoeling van deze actie was om ouderen een luisterend oor te bieden, hen attent te maken op ondersteuning door de wijkzuster maar vooral óók om de Ulvenhoutse bewoners een gezellige middag te laten beleven. Drie en dertig vrijwilligers van de diverse hulporganisaties gingen in deze zonnige week op pad met lunchtasjes, gesponsord door Surplus en Plus Ulvenhout, om thuis met de ouderen te lunchen.
De reacties waren zeer enthousiast: veel complimenten voor de heerlijke, goed verzorgde lunch, de aandacht, het gezellige samenzijn waarbij een aantal nieuwe contacten werd gelegd, óók met de wijkzuster. Kortom de actie was weer een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar!

Tot slot : voor vragen over zorg en welzijn in Ulvenhout kunt u contact opnemen met Thecla Flipsen. Zij is telefonisch bereikbaar (06-43050854) of via e-mail ( Thecla.Flipsen@surplus.nl )