Jaaroverzicht 2017

2017 een geweldig jaar!
Samen met allen, die betrokken zijn bij het maatschappelijk gebeuren in onze woonkernen, gaan ook wij dit jubileumjaar afsluiten. We kunnen terugkijken op een heel mooie periode. We startten vrijwel zonder financiële problemen, dankzij een bijdrage vanuit de beide subsidieplatforms en veel waardering uit de gemeente. We kregen ook een bijdrage van het Cultuurfonds Het Hofflandt. Zo is het gelukt te werken aan meer bekendheid, met nieuwe flyers en een eigen website.

Jubileum!

Als klap op de vuurpijl bestond de Hulpdienst dit jaar 35 jaar. En dat hebben we gevierd. Al die vrijwilligers samen zorgen er namelijk jaar in, jaar uit voor dat er in onze dorpen velen, voornamelijk ouderen, worden geholpen. Zo’n groep mensen willen we koesteren! In het voorjaar kwamen we met velen bijeen bij STiB. Pauline van der Stoel gaf een basisuitleg over dementie. Heel leerzaam. In oktober vierden we het 35 jaar bestaan van de Hulpdienst. We hebben genoten van een gezellige middag met liedjes en conferences en een overheerlijke high tea. Als extraatje werd de nieuwe website gepresenteerd.

Bovendien zijn we heel trots te vermelden, ook al waren we geen winnaar, dat onze organisatie genomineerd werd voor de vrijwilligerspenning van de gemeente Breda: de Chris van Faassen penning! Een van onze vrijwilligsters had de moeite genomen om de Hulpdienst aan te melden!

Het nieuwe jaar starten we met volle moed en inzet. Aan de 54 vrijwilligers zal het niet liggen! Zij staan weer, samen met het bestuur in de startblokken voor 2018.