Najaarsbijeenkomst

Op 16 oktober kwamen de vrijwilligers van onze hulpdienst bijeen in de Pekhoeve in Ulvenhout. Het was al vroeg dag, want we startten om 9.00 uur met een lekker vers ontbijt. Dat was ook de dag, waarop de voorzitter verantwoording aflegde over het bestuursbeleid en de plannen voor 2019 presenteerde. Een van de plannen is om onze activiteiten uit te breiden naar Nieuw Wolfslaar. Daartoe wordt volop overleg gevoerd met een afvaardiging van bewoners aldaar. Ook het financiële gedeelte kreeg de nodige aandacht. De aanwezigen werd tevens gevraagd de handtekening te zetten onder een verklaring in het kader van de AVG, de nieuwe privacy wet, zodat het bestuur de nodige persoonsgegevens mag gebruiken.  Tot slot vertelden twee dames van StiB over de mogelijkheden om hulp in te roepen bij mantelzorg. Stib Breda heeft namelijk veel kennis over mantelzorg en helpt door de inzet van deskundige vrijwilligers om vooral overbelasting te voorkomen.

Het was weer een gezellige en nuttige bijeenkomst!