Jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht 2018 Vrijwillige Hulpdienst Ulvenhout/Bavel.

Al weer een mooi jaar achter de rug. We waren niet genomineerd voor een prijs, ook vierden we geen jubileum, zoals vorig jaar. Toch kunnen we met een voldaan gevoel terug kijken.

Wat dan wel?

Meer bekendheid in Nieuw Wolfslaar!

Met het ouder worden van de eerste bewoners, bleek daar namelijk meer behoefte te komen aan incidentele hulp. Vanuit de dorpskern vond al langer her en der hulp plaats, ook al door vrijwilligers uit die wijk. Dit jaar is het bestuur, na overleg met de gemeente in overleg getreden met bewoners om meer mensen bekend te maken met onze vorm van hulpverlening en het verwerken van hulpvragen. Vrijwilligers uit Bavel en Ulvenhout hebben daarbij geweldig geholpen! Niet alleen voor het ontwerp van de folder, maar ook voor de huis aan huis verspreiding was er uit die hoek ondersteuning. Hoe mooi kan hulp samenvallen? Als reactie ontvingen we op dit moment al vier nieuwe aanmeldingen! In Nieuw Wolfslaar staan volgend jaar 11 vrijwilligers klaar.

Aantal vrijwilligers

Het totaal aantal vrijwilligers is inmiddels opgelopen tot 59. Samen voldeden zij, naar schatting omdat het jaar nog niet uit is, aan bijna 2300 hulpvragen!!!.

Activiteiten

Heel belangrijk zijn dan ook de gezamenlijke bijeenkomsten. In het voorjaar bezochten we de pop-up store van Wonen met Gemak. Die campagne draaide in Ulvenhout en werd ondersteund door bestuursleden. Verder konden onze vrijwilligers in de bus stappen om kennis te maken met het openbaar vervoer in Breda, zodat zij ook de hulpvragers daarin kunnen ondersteunen. Tot slot was er in oktober nog een gezellig ontbijt met o.a. voorlichting over mantelzorg door deskundigen van StiB.

Financiën

De financiële situatie is gezond. Dankzij de toekenning van de beide subsidieplatforms en geholpen door schenkingen, konden we de noodzakelijke uitgaven bekostigen, zoals het drukken van foldermateriaal. Ook de website draait; google eens op: Hulpdienst Ulvenhout-Bavel!

Dankjewel!

Rest ons aan het eind van het jaar elke vrijwilliger hartelijk te bedanken, maar ook dank aan iedereen, die hulp vraagt en zijn vertrouwen stelt in onze medewerkers.
Met aangepaste en vernieuwde publiciteit hoopt het bestuur ook de komende jaren succesvol de hulpvragers van dienst te kunnen zijn.