Jaarverslag 2022


In het jaar 2022 konden we al onze activiteiten weer oppakken. Er werden 1558 hulpdiensten verleend, variërend van technische hulp, wandelen, sociaal contact, tuin onderhoud tot andere hand-en span diensten. Het aantal vrijwilligers bleef in 2022 nagenoeg gelijk.
In het voorjaar hadden we weer het traditionele uitje voor de vrijwilligers. Dit maal bezochten we Ons Label in de Geeren Zuid. Ons Label richt zich op mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. De vrijwilligers genoten, na een uiteenzetting over doel en werkwijze van Ons Label, van een heerlijke lunch in het restaurant. 
In de zomer werd de behoefte aan een nieuwe coördinator voor Nieuw Wolfslaar gepeild. Uit onderzoek van de voorzitter en enkele vrijwilligers bleek die niet te bestaan. De coördinator van Bavel, Toos Vermulst,  nam vanaf de zomerperiode alle hulpvragen voor haar rekening. 
In het najaar was er een bijeenkomst voor de vrijwilligers in de Pekhoeve waarin o.a. de ergotherapeut van Surplus, Sabine Hendriks, over haar werk vertelde. De voorzitter praatte de aanwezigen bij over alle bestuurlijke zaken van de vereniging.
Eind december werden gebruikelijke wenskaarten verstuurd.
Het Bestuur van de vereniging hoopt van harte dat de hulpdienst in 2023 haar activiteiten op dezelfde voet kan voortzetten.