Jaaroverzicht 2019

Een memorabel jaar loopt ten einde!

Na uitgebreid overleg en oriëntatie is er een nieuwe loot toegevoegd aan de Hulpdienst Ulvenhout-Bavel. Nieuw Wolfslaar, behorende tot Bavel, heeft nu ook zijn eigen coördinator Udo Heesen. Hij en 20 vrijwilligers staan er klaar voor. Zodra een inwoner van Nieuw Wolfslaar gebruik wil maken van de Hulpdienst, kan hij of zij met Udo Heesen (laten) bellen.

Ook de andere dorpskernen hebben dit jaar hun sporen verdiend. In 2019 zullen weer zo’n 2300 keer vrijwilligers op pad zijn geweest om een medebewoner te helpen met kleine hand- en spandiensten, klusjes in en om het huis, vervoer naar een arts of voor een boodschap of gewoon gezelschap. In principe kan iedereen die het nodig heeft, ondersteuning vragen.

Financieel hebben we op dit moment geen zorgen. Door schenkingen waren we in staat om nieuwe folders uit te brengen. Deze worden geleidelijk overal verspreid, zodat de naamsbekendheid van de Hulpdienst weer wat wordt vergroot. Natuurlijk hopen we, dat de reguliere bronnen van financiële steun ons blijven helpen.

Ook voor onze bijna 70 vrijwilligers is het belangrijk te weten dat het bestuur hun werk waardeert. Dit voorjaar kon een bezoek aan Tools to Work in Teteringen helaas niet doorgaan door het overlijden van onze zeer gewaardeerde pastoraal medewerker Harrie van Dijk. Gelukkig konden we veel goed maken met de geslaagde activiteit om d.m.v. VR brillen enig inzicht te krijgen in dementie. Op 16 oktober was er een heel gezellige en praktische ochtend in De Pekhoeve, gestart met een lekker ontbijt en een presentatie over vele vormen van veiligheid bij ouderen. Komend voorjaar, op 22 april 2020, bezoeken we alsnog Tools to Work.

We hopen, dat we ook het nieuwe jaar 2020 op dezelfde succesvolle manier kunnen afsluiten !