Van stichting naar vereniging

Het bestuur van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Ulvenhout Bavel heeft er voor gekozen de juridische rechtsvorm van de Hulpdienst te wijzigen. Vanaf 4 augustus 2021 is de stichting een vereniging geworden. Wij heten dan ook vanaf die datum ” Vereniging Vrijwillige Hulpdienst Ulvenhout Bavel”. Het bestuur van de Vereniging Vrijwillige Hulpdienst Ulvenhout Bavel bestaat uit de voorzitter Edemon Hack, de secretaris Marijke van Eupen en de penningmeester Emmy van Bijnen. Voor het functioneren van de Hulpdienst heeft deze wijziging geen enkel gevolg.