Gezellige najaarsbijeenkomst

Op 20 oktober 2021 kwamen het bestuur en een aantal vrijwilligers bij elkaar in de Pekhoeve voor de traditionele najaarsbijeenkomst. De voorzitter Edemon Hack blikte terug op het afgelopen jaar en met name de gevolgen die de Corona pandemie voor de Hulpdienst heeft gehad. Ook gaf de heer Hack toelichting op de wijziging van de juridische rechtsvorm van stichting in vereniging. Daarna gaven de wijkbroeder uit Bavel, Richard Touange en de wijkzuster uit Ulvenhout, Thecla Flipsen een presentatie over hun werkzaamheden: naast zowel de thuiszorg, het aanvragen van PGB-en e.d., hebben zij beiden ook nadrukkelijk een preventieve taak. Zij nemen daartoe deel aan diverse overleggen en proberen ook op andere manieren een zo groot mogelijk netwerk op te bouwen. Beiden hebben een spreekuur:
Richard Touange ( of één van zijn collega’s ) is dagelijks bereikbaar van 11.00 tot 12.30 op werkdagen in ’t Klooster in Bavel. Thecla Flipsen houdt maandelijks spreekuur in de Pekhoeve te Ulvenhout. Dit jaar is dat op 10 november en 8 december van 13.30 tot 14.30 uur.
Onder dankzegging aan de sprekers werd de bijeenkomst om 12.00 uur afgesloten.