Najaarsbijeenkomst op 20 oktober 2021

Het kan weer! Het Bestuur van de Hulpdienst is verheugd dat er weer de mogelijkheid is om alle vrijwilligers persoonlijk te ontvangen en te spreken en organiseert dan ook de traditionele najaarsbijeenkomst. Deze vindt plaats op 20 oktober a.s. in de Pekhoeve te Ulvenhout. Schrijf de datum al vast in uw agenda. Iedereen ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging.
We starten om 09.00 uur met een ontbijt, daarna mededelingen van het Bestuur en na de pauze geven we het woord aan Thecla Flipsen, wijkverpleegkundige in Ulvenhout en Richard Toeange, wijkverpleegkundige in Bavel. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisselen van ideeën. Om 12.00 uur sluiten we de bijeenkomst. Wij hopen op een grote opkomst en verheugen ons u allen weer te zien!