Jaaroverzicht 2015

Weer is een goed jaar voorbij. We kunnen er positief op terugkijken. Het aantal vrijwilligers is goed op peil gebleven. Op 31 december waren er dat 51! Wel neemt de gemiddelde leeftijd toe, want het is heel moeilijk om jonge mensen te enthousiasmeren. Enige vrijwilligers hebben om gezondheidsredenen afscheid moeten nemen. Omdat er een wisseling plaats vond tussen coördinatoren was registratie van het aantal hulpmatches moeilijk. Wel is het aantal waarschijnlijk wat teruggelopen.

In maart heeft Corrie Jansen ons verlaten om privé redenen. Als coördinator van Ulvenhout is zij vervangen door Ria Dekkers. Uiteraard is het bestuur daar zeer blij mee. Binnen dat bestuur namen we afscheid van Corrie en ook op de najaarsvergadering met de vrijwilligers is daar aandacht aan besteed. Op het einde van het jaar is zij door de Hulpdienst kandidaat gesteld voor de vrijwilligerspenning van de gemeente Breda en bracht zij het tot één van de vijf genomineerden.

Financieel hoeven we ons het komend jaar nog geen zorgen te maken, omdat de gemeente ons een bedrag liet toekomen via Stib. Wij zien daarin een erkenning van het werk wat wordt verricht.

De bijeenkomsten van de vrijwilligers werden goed bezocht. In april brachten we een bezoek aan het AZC in Gilze. Een zeer geslaagd uitstapje. Op 14 oktober kwamen ruim 30 personen bijeen voor een ontbijt. Hierna verzorgde Marije Dévény van Breda Actief een brainstormactiviteit over de toekomst van onze organisatie. Het bestuur gaat met deze resultaten aan de slag, nadat het een en ander is besproken met Marije. Zo nodig kan er vanuit Breda Actief ondersteuning plaatsvinden op aanvraag van het bestuur. Enkele afgevaardigden van het bestuur bezochten het zorgoverleg van Ulvenhout/Bavel, een ander volgde een cursus van Breda Actief. In de loop van het jaar bezocht de voorzitter, samen met de nieuwe coördinator alle vrijwilligers in Ulvenhout. Hierover wordt een rapport opgesteld.

De toekomst: Het bestuur gaat aan de slag met de adviezen van bovengenoemde Marije en probeert ook verjonging binnen te halen. Het is tevens de bedoeling meer werk te maken van moderne middelen zoals e-mail en Facebook. Feit is, dat veel ouderen onze hulp , ook in de toekomst hard nodig zullen hebben.

Met die instelling gaan we door in 2016!