Jaaroverzicht 2014

We kunnen terugzien op een goed jaar voor onze organisatie. Niet alleen is het aantal hulpvragen weer toegenomen tot 2983, maar ook mochten we zes nieuwe vrijwilligers verwelkomen, vier in Bavel en twee in Ulvenhout. Dat zijn de resultaten na een behoorlijk aantal publicaties in de Kerkbladen en Weekbladen. Op 31 december zijn, incl. bestuur 52 personen actief voor onze organisatie. Daarnaast kunnen we gebruik maken van enige adviseurs op kerkelijk en medisch gebied. Helaas moesten we ook afscheid nemen van een aantal mensen.

In tegenstelling tot 2013, konden we dit jaar starten op een gezonde financiële basis. Ook voor het komend jaar zijn er nog geen zorgen. We hebben geen subsidie aangevraagd voor 2015 omdat het banksaldo nog toereikend was.

De bijeenkomsten voor de vrijwilligers vielen zeer in de smaak en een redelijk aantal mensen nam er aan deel. Op 9 april bezochten 24 personen de Kringloopwinkel van Vincentius en de voedselbank, op 29 oktober startten we met een ontbijt voor eenzelfde aantal mensen in de Pekhoeve. Dion Sillen gaf hier voorlichting over de Vrijwilligersacademie . Ook zijn onze vrijwilligers uitgenodigd voor een voorlichting over de nieuwe zorgwet in Het Klooster in Bavel. Bestuursleden bezochten het GWI-overleg in Ulvenhout en Bavel en we maakten kennis met medewerkers van STIB.

Al met al een jaar, waarin het nut van onze organisatie zichzelf heeft bewezen. Ook in de toekomst zal het aantal hulpvragen toenemen, zeker doordat steeds meer ouderen langer in hun eigen woning willen en moeten blijven wonen

.
We gaan met volle moed aan het nieuwe jaar beginnen!

P.s. In Bavel is deelgenomen aan het overleg mbt het opzetten van een coöperatieve hulporganisatie zoals die momenteel in oost Brabant opgezet worden Alvorens hierover een besluit te nemen zal eerst de noodzaak van het opzetten van een coöperatieve hulporganisatie in onze gemeente (Bavel) onderzocht worden.