Jaaroverzicht 2013

Verslag St. Vrijwillige Hulpdienst Ulvenhout/Bavel 2013.
Zoals verwacht was het voor het bestuur geen gemakkelijk jaar. Grote zorgen waren er over
de financiële situatie. Voor het tweede jaar stelde de gemeente geen subsidie beschikbaar.
We begonnen dus met het vooruitzicht op een minimaal banksaldo op de eindbalans.

Dankzij bemiddeling van het CDA en met hulp van Ed Riemens, wijkbeheerder sociaal Breda
zuid-oost, konden twee bestuursleden deelnemen aan het GWI-overleg in Ulvenhout. Vanuit
deze bron werd ons, na het indienen van de begroting een bedrag van € 800,00 ter
beschikking gesteld, welk bedrag begin 2014 wordt overgemaakt. Na wederom een
negatieve beslissing van de gemeente omtrent subsidie voor 2014, kregen we in december
van de gemeente de toezegging, dat € 750,00 wordt overgemaakt vanuit STIB. Zo is de
stoom voorlopig van de ketel. Bovendien krijgen we in 2014 twee dagdelen in De Pekhoeve
vergoed.

Sinds 1 januari 2013 zijn we begonnen met het registreren van elke match tussen cliënt en
hulpverlener. Tot onze grote verbazing bedraagt dit jaar het aantal hulpverleningen 2147 !!!
Dit aantal zal de komende tijd alleen maar groeien in een participatiemaatschappij.

De bijeenkomsten met de vrijwilligers waren erg bevredigend. Op 10 april bezochten 22
mensen het oude stadhuis op de Grote Markt in Breda. Dit alles op uitnodiging van het CDA,
in de persoon van Peter Elbers. Op 9 oktober waren 30 vrijwilligers aanwezig in De
Pekhoeve. Hier startten we met een feestelijk ontbijt t.g.v. het 30-jarig bestaan van onze
organisatie. Dit werd gevolgd door een lezing over dementie.

Veel aandacht is besteed aan PR-werk. Meerdere publicaties in Het Weekblad, Ons Blad en
de beide parochiebladen resulteerden ook , naast de nodige belangstelling voor het werk
van de Stichting, tot spontane aanmelding van 3 vrijwilligers. Vooral in Bavel is daar nog
grote behoefte aan.

2013: een jaar met een moeilijke start, maar waar het bestuur uiteindelijk tevreden op kan
terug zien.