Jaaroverzicht 2016

Een heel bemoedigend jaar voor onze Hulpdienst is haast vervlogen. Onze vrijwilligers en bestuur hebben het bestaansrecht weer dik bewezen. Niet alleen komen we aan ongeveer 2700 á 2800 matches, (als ik dit schrijf is het jaar nog niet uit) maar het aantal vrijwilligers bleef ook mooi op peil, op dit moment exact 50! Dit jaar kregen zij allemaal een bezoekje van onze voorzitter en de plaatselijke coördinator, hetgeen een prima gevoel achter liet.

In het voorjaar brachten we samen een bezoek aan de daklozenopvang De Vliet aan de Galderseweg. Een zeer geslaagde ochtend, waar velen aanwezig waren. Op 11 oktober wachtte er in De Pekhoeve een gezellig ontbijt. Helaas waren hier wat minder mensen present, toch was het erg prettig vertoeven. Esther van Maanen van WIJ, ging in gesprek over het feit, hoe we veiligheid kunnen waarborgen voor onszelf als hulpverlener, dan wel voor onze cliënt. Een heel aardige bijkomstigheid is, dat onze coördinatoren via haar weer werden uitgenodigd voor een interview in De Bode. En dat is juist wat enorm groeit en waar we heen willen: erkenning en waardering voor onze organisatie door de gemeente Breda (denk aan de financiën), maar ook samenwerking met grote organisaties als WIJ en STIB. Samenwerking met professionals van Breda Actief zal leiden tot mogelijkheden om meer naamsbekendheid te krijgen via een eigen website en Facebook. Hiervoor spant onze voorzitter zich momenteel in. Na onderling overleg is besloten ook te trachten meer in de publiciteit te komen o.a. via de weekbladen.

Het plaatselijk zorgoverleg Ulvenhout/Bavel wordt door bestuursleden bezocht. Zodoende zijn wij ook tijdig op de hoogte van projecten voor ouderen, die in de dorpen plaatsvinden. Een voorbeeld is Samen Sterker en in januari Wonen met Gemak in Bavel, waarvoor ook aan het bestuur gevraagd is om medewerking te verlenen bij de voorbereiding. Via het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente kende het Platform Bavel ons al de helft van het aangevraagde subsidiebedrag toe. De andere helft is ingediend bij het platform in Ulvenhout. Laten we hopen, dat ook deze afgevaardigden ons werk weten te waarderen.

Een woord van dank dus aan ieder, die meegeholpen heeft om 2016 tot een super jaar te maken. Vooral dank aan onze vrijwilligers. Ik spreek de wens uit dat zij en alle betrokkenen samen ook van 2017 een jaar maken, waarin wij aan veel hulpvragen kunnen voldoen.

Het bestuur.