Enquête Nieuw Wolfslaar

De voorzitter, Edemon Hack, en een aantal vrijwilligers hebben recent de behoefte aan een aparte coördinator voor Nieuw Wolfslaar middels een enquête gepeild. In totaal werd aan 150 bewoners een aantal vragen voorgelegd. Op basis van de antwoorden kan de voorzichtige conclusie worden getrokken, aldus de voorzitter, dat de burenhulp (hulp vragen en hulp geven) in Nieuw Wolfslaar goed functioneert.
Het bestuur van de Vrijwillige Hulpdienst Ulvenhout-Bavel heeft dan ook besloten dat de vacature van coördinator Nieuw Wolfslaar niet meer hoeft te worden ingevuld. Toos Vermulst, de huidige coördinator van Bavel, zal voortaan alle hulpvragen uit Nieuw Wolfslaar voor haar rekening nemen.