Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

Het jaar 2023 was een jaar waarin we onze activiteiten weer konden oppakken. Er zijn 1716hulpdiensten geleverd uiteenlopend van technische hulp, wandelen, sociaal contact, tuinonderhoud,diverse hand- en spandiensten tot vervoer. Het aantal vrijwilligers is nagenoeg gelijk gebleven. Ookdit jaar waren er een aantal activiteiten. Het Damescollectief in Ulvenhout had onze Hulpdienst uitgenodigd om in deLees meer overJaarverslag 2023[…]